معنی و ترجمه کلمه magnetic pole به فارسی magnetic pole یعنی چه

magnetic pole


قطب مغناطيسى
علوم مهندسى : قطب مغناطيسى
الکترونيک : قطب مغناطيسى
علوم هوايى : قطب مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها