معنی و ترجمه کلمه magnetic potential difference به فارسی magnetic potential difference یعنی چه

magnetic potential difference


علوم مهندسى : اختلاف پتانسيل مغناطيسى
الکترونيک : اختلاف پتانسيل مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها