معنی و ترجمه کلمه magnetic recording head به فارسی magnetic recording head یعنی چه

magnetic recording head


علوم مهندسى : هد ضبط صوت مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها