معنی و ترجمه کلمه magnetic recording به فارسی magnetic recording یعنی چه

magnetic recording


ضبط مغناطيسى
علوم مهندسى : ضبط صوت مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها