معنی و ترجمه کلمه magnetic screen به فارسی magnetic screen یعنی چه

magnetic screen


علوم مهندسى : حفاظ مغناطيسى
الکترونيک : سپر مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها