معنی و ترجمه کلمه magnetic starting switch به فارسی magnetic starting switch یعنی چه

magnetic starting switch


الکترونيک : سويچ مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها