معنی و ترجمه کلمه magnetic stirrer به فارسی magnetic stirrer یعنی چه

magnetic stirrer


شيمى : ميله مغناطيسى همزن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها