معنی و ترجمه کلمه magnetic strip card به فارسی magnetic strip card یعنی چه

magnetic strip card


کامپيوتر : کارت نوار مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها