معنی و ترجمه کلمه magnetic tape cassette recorder به فارسی magnetic tape cassette recorder یعنی چه

magnetic tape cassette recorder


کامپيوتر : ضبط کننده کاست نوار مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها