معنی و ترجمه کلمه magnetic tape control به فارسی magnetic tape control یعنی چه

magnetic tape control


علوم مهندسى : کنترل نوار مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها