معنی و ترجمه کلمه magnetic tape drive به فارسی magnetic tape drive یعنی چه

magnetic tape drive


گرداننده نوار مغناطيسى ،نوار چرخان مغناطيسى
کامپيوتر : نوار خوان مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها