معنی و ترجمه کلمه magnetic tape memory به فارسی magnetic tape memory یعنی چه

magnetic tape memory


علوم مهندسى : حافظه نوار مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها