معنی و ترجمه کلمه magnetic tape programme به فارسی magnetic tape programme یعنی چه

magnetic tape programme


علوم مهندسى : برنامه نوار مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها