معنی و ترجمه کلمه magnetic tape reader به فارسی magnetic tape reader یعنی چه

magnetic tape reader


نوار مغناطيسى خوان
علوم مهندسى : خواننده نوار مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها