معنی و ترجمه کلمه magnetic tape record reproduce system به فارسی magnetic tape record reproduce system یعنی چه

magnetic tape record reproduce system


علوم مهندسى : سيستم ضبط و تکثير نوار مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها