معنی و ترجمه کلمه magnetic tape recorder به فارسی magnetic tape recorder یعنی چه

magnetic tape recorder


علوم مهندسى : دستگاه ضبط صوت مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها