معنی و ترجمه کلمه magnetic tape storage به فارسی magnetic tape storage یعنی چه

magnetic tape storage


انباره نوار مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها