معنی و ترجمه کلمه magnetic tape store به فارسی magnetic tape store یعنی چه

magnetic tape store


علوم مهندسى : منبع يا حافظه نوار مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها