معنی و ترجمه کلمه magnetic tape به فارسی magnetic tape یعنی چه

magnetic tape


نوار مغناطيسى
علوم مهندسى : نوار مغناطيسى
کامپيوتر : نوار مغناطيسى
علوم هوايى : نوار مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها