معنی و ترجمه کلمه magnetic thin film به فارسی magnetic thin film یعنی چه

magnetic thin film


غشاءنازک مغناطيسى
کامپيوتر : فيلم نازک مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها