معنی و ترجمه کلمه magnetic thin-film memory به فارسی magnetic thin-film memory یعنی چه

magnetic thin-film memory


علوم مهندسى : حافظه فيلم نازک مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها