معنی و ترجمه کلمه magnetic transition temperature به فارسی magnetic transition temperature یعنی چه

magnetic transition temperature


نقطه کورى
علوم مهندسى : درجه حرارت تبديل مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها