معنی و ترجمه کلمه magnetic unit به فارسی magnetic unit یعنی چه

magnetic unit


علوم مهندسى : واحد مغناطيسى
الکترونيک : واحد مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها