معنی و ترجمه کلمه magnetic-drum memory به فارسی magnetic-drum memory یعنی چه

magnetic-drum memory


علوم مهندسى : حافظه با درام مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها