معنی و ترجمه کلمه magnetizability به فارسی magnetizability یعنی چه

magnetizability


علوم مهندسى : قابليت مغناطيس شوندگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها