معنی و ترجمه کلمه magnetizing field به فارسی magnetizing field یعنی چه

magnetizing field


علوم مهندسى : ميدان مغناطيس گردانى
الکترونيک : ميدان مغناطيس گر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها