معنی و ترجمه کلمه magneto conductivity به فارسی magneto conductivity یعنی چه

magneto conductivity


علوم مهندسى : رسانايى مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها