معنی و ترجمه کلمه magneto electricity به فارسی magneto electricity یعنی چه

magneto electricity


نيروى کهربايى که بوسيله نيروى اهن ربايى توليد مى شود


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها