معنی و ترجمه کلمه magneto electricity به فارسی magneto electricity یعنی چه

magneto electricity


نيروى کهربايى که بوسيله نيروى اهن ربايى توليد مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها