معنی و ترجمه کلمه magneto generator به فارسی magneto generator یعنی چه

magneto generator


ميگر
علوم مهندسى : اندوکتور مغناطيسى
الکترونيک : مگنت - دينام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها