معنی و ترجمه کلمه magneto mounting به فارسی magneto mounting یعنی چه

magneto mounting


الکترونيک : بست مگنت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها