معنی و ترجمه کلمه magnetoelectric به فارسی magnetoelectric یعنی چه

magnetoelectric


مربوط به الکتريسيته القايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها