معنی و ترجمه کلمه magnetomotive force به فارسی magnetomotive force یعنی چه

magnetomotive force


علوم هوايى : نيروى محرکه مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها