معنی و ترجمه کلمه magnetoresistive amplifier به فارسی magnetoresistive amplifier یعنی چه

magnetoresistive amplifier


علوم مهندسى : تقويت کننده مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها