معنی و ترجمه کلمه magnetostriction به فارسی magnetostriction یعنی چه

magnetostriction


تغيير شکل براثر مغناطيس
الکترونيک : الاستيسيته مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها