معنی و ترجمه کلمه magnification به فارسی magnification یعنی چه

magnification


تجليل ،تکريم ،بزرگ سازى ،درشت نمايى
علوم مهندسى : بزرگ نمايى
معمارى : بزرگسازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها