معنی و ترجمه کلمه magnifico به فارسی magnifico یعنی چه

magnifico


شريف ،بزرگزاده ،ادم متنفذ و متمول ،ادم با وقار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها