معنی و ترجمه کلمه magniloquence به فارسی magniloquence یعنی چه

magniloquence


پر اب و تابى ،قلمبه نويسى ،گزاف گويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها