معنی و ترجمه کلمه magniloquent به فارسی magniloquent یعنی چه

magniloquent


پر اب و تاب ،قلنبه نويس ،غرا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها