معنی و ترجمه کلمه magnitude به فارسی magnitude یعنی چه

magnitude


دامنه ،حيطه عمل ،کشش ،شدت ،تعداد،بزرگى ،عظمت حجم ،قدر،اهميت ،شکوه ،اندازه ،مقدار
علوم مهندسى : شدت
کامپيوتر : مقدار
معمارى : قدر مطلق
شيمى : بزرگى
روانشناسى : مقدار
بازرگانى : حجم
علوم نظامى : قدرت
علوم دريايى : قدر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها