معنی و ترجمه کلمه magpie به فارسی magpie یعنی چه

magpie


کلاغ جاره ،کلاغ زاغى ،ادم وراج ،زن بد دهن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها