معنی و ترجمه کلمه mahogany به فارسی mahogany یعنی چه

mahogany


(گ.ش )درخت ماهون امريکايى ،چوب ماهون ،رنگ قهوه اى مايل به قرمز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها