معنی و ترجمه کلمه maid of honour به فارسی maid of honour یعنی چه

maid of honour


)maid of honor(نديمه ،ساقدوش يا ملازم عروس ،نديمه در بارى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها