معنی و ترجمه کلمه mail call به فارسی mail call یعنی چه

mail call


رسيدن نامه يا پست
علوم نظامى : دريافت نامه از پستخانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها