معنی و ترجمه کلمه mailbox به فارسی mailbox یعنی چه

mailbox


انباره پيغام هاى پستى ،صندوق پست
کامپيوتر : صندوق پست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها