معنی و ترجمه کلمه maim به فارسی maim یعنی چه

maim


کسيرا معيوب کردن ،معيوب شدن ،اختلال يا از کارافتادگى عضوى ،صدمه ،جرج ،ضرب و جرح ،نقص عضو،چلا ق کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها