معنی و ترجمه کلمه main amplifier به فارسی main amplifier یعنی چه

main amplifier


علوم مهندسى : تقويت کننده اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها