معنی و ترجمه کلمه main anode به فارسی main anode یعنی چه

main anode


علوم مهندسى : اند اصلى
الکترونيک : اند اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها