معنی و ترجمه کلمه main axis به فارسی main axis یعنی چه

main axis


علوم مهندسى : محور اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها