معنی و ترجمه کلمه main battery به فارسی main battery یعنی چه

main battery


علوم مهندسى : باطرى اصلى
علوم نظامى : توپ اصلى ناو
علوم دريايى : توپ اصلى ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها