معنی و ترجمه کلمه main beam به فارسی main beam یعنی چه

main beam


علوم مهندسى : شعاع اصلى
معمارى : شاه تير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها